contact us

4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Επισκεπτών Υγείας

4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Επισκεπτών Υγείας

Πανελλήνιος Σύλλογος Επισκεπτών Υγείας (Π.Σ.Ε.Υ.)

Παρασκευή, 18 Οκτωβρίου 2019 - Κυριακή, 20 Οκτωβρίου 2019

ΑΘΗΝΑ. ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ

Παράταση Υποβολής Περιλήψεων Εργασιών 10 Σεπτεμβρίου 2019