contact us

1η Επιστημονική Συνάντηση ΕπΕΠαΔιΕ

1η Επιστημονική Συνάντηση ΕπΕΠαΔιΕ

Επαγγελματική Ενωση Παθολόγων Διαβητολόγων Ελλάδος

Παρασκευή, 21 Οκτωβρίου 2022 - Σάββατο, 22 Οκτωβρίου 2022

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ

ESPA
ESPA