contact us

5ο Συνέδριο Υποδομών και Μεταφορών

5ο Συνέδριο Υποδομών και Μεταφορών

Δευτέρα, 30 Μαΐου 2022 - Τετάρτη, 1 Ιουνίου 2022

ΑΘΗΝΑ. ΜΕΓΑΡΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ, ΑΙΘΟΥΣΑ “BANQUET”

ESPA