contact us

4ο Συνέδριο Υποδομών και Μεταφορών

ΝΕΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ

4ο Συνέδριο Υποδομών και Μεταφορών

Πέμπτη, 1 Ιουλίου 2021 - Παρασκευή, 2 Ιουλίου 2021

ΑΘΗΝΑ. ΜΕΓΑΡΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ, ΑΙΘΟΥΣΑ “BANQUET”

Web site συνεδρίου
ESPA