contact us

13η Πανελλήνια Επιστημονική Συνάντηση του Ελληνικού Κολλεγίου Χειρουργών

13η Πανελλήνια Επιστημονική Συνάντηση του Ελληνικού Κολλεγίου Χειρουργών

Ελληνικό Κολλέγιο Χειρουργών

Παρασκευή, 16 Δεκεμβρίου 2011 - Κυριακή, 18 Δεκεμβρίου 2011

ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ. ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΜΟΝΤΑΝΑ

ESPA
ESPA