Στοιχεία Εγγραφής
Κόστος Εγγραφής (περιλαμβάνεται Φ.Π.Α. 24%)
Κατηγορία Early bird
έως 23/08/21
Από 24/08/21
Onsite
Ειδικευμένοι Ιατροί (ΦΥΣΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ) 175,00€ 200,00€
Ειδικευόμενοι Ιατροί (ΦΥΣΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ) 125,00€ 150,00€
Προπτυχιακοί φοιτητές / Μεταπτυχιακοί φοιτητές / Νοσηλευτές / Λοιποί Επαγγελματίες Υγείας (ΦΥΣΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ)* Δωρεάν Δωρεάν
Ειδικευμένοι Ιατροί (ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ) 50,00€ 50,00€
Ειδικευόμενοι Ιατροί (ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ) 50,00€ 50,00€
Προπτυχιακοί φοιτητές / Μεταπτυχιακοί φοιτητές / Νοσηλευτές / Λοιποί Επαγγελματίες Υγείας* (ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ) Δωρεάν Δωρεάν
Φοιτητές 1,00€ 1,00€

Σεμινάρια

Παρασκευή 8 Οκτωβρίου 2021
07:30 - 09:00 Α’ Αίθουσα: Συνάντηση με τον ειδικό "Πώς αποφασίζω ανοσοθεραπεία; Κλινικά περιστατικά"
07:30 - 09:00 Β’ Αίθουσα: Συνάντηση με τον ειδικό "Η κλινική σημασία των μυκήτων ως αεροαλλεργιογόνα. Επιλογές θεραπείας και πρακτικές εφαρμογές"
Σάββατο 9 Οκτωβρίου 2021
07:30 - 09:00 Α’ Αίθουσα: Συνάντηση με τον ειδικό "Προσέγγιση της πολυφαρμακευτικής αλλεργίας"
07:30 - 09:00 Β’ Αίθουσα: Συνάντηση με τον ειδικό "Πότε, πώς και ποια τροφή να χορηγήσετε σε βρέφη «υψηλού κινδύνου» για τροφική αλλεργία;"
Κυριακή 10 Οκτωβρίου 2021
07:30 - 09:00 Α’ Αίθουσα: Συνάντηση με τον ειδικό "SOTI στην πράξη"
07:30 - 09:00 Β’ Αίθουσα: Συνάντηση με τον ειδικό "Προσέγγιση του αγγειοιδήματος"

Επιβεβαίωση Ιδιότητας ΔΩΡΕΑΝ Εγγραφής
*Επισυνάψτε σχετικό έγγραφο που αποδεικνύει την ιδιότητά σας (π.χ. φοιτητική ταυτότητα κλπ.).
Μέγεθος επισυναπτόμενου έως 3Mb
(Please ONLY upload files of type ".gif", ".png", ".jpeg", ".jpg", ".doc", ".docx", ".pdf")
Τρόπος Πληρωμής

Παρακαλούμε όπως μας αποστείλετε άμεσα αντίγραφο του αποδεικτικού κατάθεσης στο e-mail: [email protected];[email protected];[email protected] (μέχρι την Δευτέρα 4/10/2021 και ώρα 17.00) σημειώνοντας απαραίτητα τον τίτλο του συνεδρίου και το ονοματεπώνυμο σας, προκειμένου να ολοκληρωθεί η εγγραφή σας.

Σε περίπτωση εμβάσματος, τα έξοδα εμβάσματος, επιβαρύνουν τον συμμετέχοντα.

Για την έκδοση τιμολογίου, παρακαλούμε επιλέξτε το αντίστοιχο πεδίο: ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΕΚΔΟΣΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (GDPR)

Στο πλαίσιο των διατάξεων του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 2016/679 περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων, σας ενημερώνουμε ότι η συμμετοχή σας στο συνέδριο διέπεται από συγκεκριμένους κανόνες τήρησης και επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων που απαιτούνται για τη συμπλήρωση της φόρμας εγγραφής. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τα Παραρτήματα Α και Β προκειμένου να συνδράμετε το έργο μας σε ότι αφορά τη διασφάλιση ιδιωτικότητας των προσωπικών σας δεδομένων.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α

  • Δεδομένα που απαιτούνται. Τα δεδομένα που αναγράφονται στη φόρμα εγγραφής είναι το ονοματεπώνυμο, η εταιρεία/φορέας απασχόλησης καθώς και τα στοιχεία επικοινωνίας (e-mail, τηλέφωνο).
  • Σκοπός της επεξεργασίας. Είναι η διασφάλιση της προστασίας των προσωπικών σας δεδομένων και η άρτια εκτέλεση των γραμματειακών μας υποχρεώσεων πριν, κατά τη διάρκεια και μετά το πέρας των εργασιών του συνεδρίου. Νομική βάση της επεξεργασίας των δεδομένων αποτελεί το κανονιστικό πλαίσιο της νομοθεσίας για τα Συνέδρια και τις Επιστημονικές Εκδηλώσεις εν γένει, καθώς και η συγκατάθεση εκάστου συνέδρου, όπου αυτή απαιτείται.
  • Αποδέκτες των δεδομένων είναι η εταιρία FREE SPIRIT και το υπαλληλικό προσωπικό της, ο/οι φορέας/είς-διοργανωτής/ές του συνεδρίου και οι αρμόδιες Δημόσιες Αρχές.
  • Διατήρηση δεδομένων από την εταιρία FREE SPIRIT και το υπαλληλικό προσωπικό της γίνεται σε έντυπα ή ψηφιακά αρχεία για διάστημα τριών (3) μηνών μετά το πέρας των εργασιών του συνεδρίου. Μετά την παρέλευση του ανωτέρω χρονικού διαστήματος, τα δεδομένα διαγράφονται οριστικά και αμετάκλητα.
  • Δικαιώματα Συνέδρων. Κάθε σύνεδρος έχει δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά του δεδομένα, είτε εγγράφως είτε με αίτηση που θα αποστείλει ηλεκτρονικά ([email protected]), προκειμένου να ενημερωθεί, να διορθώσει τυχόν ανακριβή στοιχεία ή να διαγράψει προσωπικά δεδομένα που δεν είναι πλέον απαραίτητα.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β

Ενημέρωση μελλοντικών εκδηλώσεων
Παρακαλούμε επιβεβαιώστε ότι επιθυμείτε να λαμβάνετε ενημέρωση από την εταιρία μας σχετικά με επικείμενες εκδηλώσεις οι οποίες πληρούν όλες τις απαραίτητες προϋποθέσεις σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία περί Συνεδρίων και Επιστημονικών Εκδηλώσεων. Η ενημέρωση μπορεί να γίνεται εγγράφως, ηλεκτρονικά (e-mails, newsletters, κλπ.) και τηλεφωνικά (αποστολή sms, κλπ.).