Στοιχεία Εγγραφής
Εργασία
Εγγραφή* - Δικαίωμα Συμμετοχής
Κατηγορία Early bird
έως 19/02
Από 20/02/18
Onsite
Ειδικευμένοι Ιατροί 175,00€ 200,00€
Ειδικευόμενοι Ιατροί 125,00€ 150,00€
Προπτυχιακοί φοιτητές / Μεταπτυχιακοί φοιτητές / Νοσηλευτές / Λοιποί Επαγγελματίες Υγείας Δωρεάν Δωρεάν

Οι συμμετέχοντες με ΔΩΡΕΑΝ εγγραφή, θα πρέπει να αποστέλλουν, παράλληλα με την εγγραφή τους, σχετικό έγγραφο που θα αποδεικνύει την ιδιότητά τους (π.χ.φοιτητική ταυτότητα κλπ.) στο email: vfelekou@free-spirit.gr

Σημείωση: Σε όλες τις παραπάνω τιμές περιλαμβάνεται Φ.Π.Α. 24%

Τρόπος Πληρωμής

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΑΡ. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ 5072 045 776 360
IBAN: GR82 0172 0720 0050 7204 5776 360
SWIFT CODE: PIRBGRAA
Δικαιούχος: Α. ΜΑΣΤΟΡΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.

Παρακαλούμε όπως μας αποστείλετε αντίγραφο του αποδεικτικού κατάθεσης μέσω Fax στο 2106047457, ή e-mail στο vfelekou@free-spirit.gr σημειώνοντας απαραίτητα τον τίτλο του συνεδρίου και το ονοματεπώνυμο σας.

Σε περίπτωση εμβάσματος, τα έξοδα εμβάσματος, επιβαρύνουν τον συμμετέχοντα.

Για την έκδοση τιμολογίου, παρακαλούμε επιλέξτε το αντίστοιχο πεδίο: ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΕΚΔΟΣΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ